Apartman Yönetmeliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler - Enakliye
 Apartman Yönetmeliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Apartman Yönetmeliği Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Apartman yönetmeliği kat mülkiyeti kanununda yer alır. Yönetmelik kavramı bakanlıklar tarafından çıkarılmış yönetmelikleri ifade eder ancak burada yönetim planını ifade eder. İlgili kanunun 28. Maddesine göre yönetim planı; apartmanın nasıl yönetileceğini, yönetim şeklini, yönetici ve denetçilerin alacağı ücreti ve yönetimle ilgili diğer hususları düzenler. Tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme olan apartman yönetmeliğinde yönetimden doğan anlaşmazlıklar KMK’ya göre karara bağlanır. Apartman yöneticilerinin yapacağı ve yapamayacağı işleri belirleyen ve kuralları anlatan bir kanundur içerisinde;

 • Apartman gürültü yönetmeliği,
 • Apartman altı dükkan yönetmeliği,
 • Apartman aidat yönetmeliği hakkında bilgilendirmeler bulunur. 

Kanuna göre apartmanlar, kat malikleri kurulu tarafından yönetilir ve apartmanda yaşayanlar tarafından bir yönetici seçilir. Apartman hakkında alınacak kararlar da apartman yönetim kurulları tarafından tartışılır. Yöneticiler, yönetmelikte yazan her şeyi uygulamak zorundadır. Aynı zamanda yönetici, apartmanda kurallara uymayanlarla ilgili yaptırım uygulamakla görevlidir. 

Apartman Yönetmeliği

Apartman Yönetmeliği İçeriği Nasıl Olmalı

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre apartmanda uyulması gereken belirli kurallar vardır. Apartman kuralları nelerdir listeleyelim;

 • Apartman kapısı güvenlik açısından kapalı tutulmalıdır.
 • Çöp toplama saatlerinin dışında daire kapılarına çöp bırakılmamalıdır. 
 • Yüksek sesle müzik dinlenmemeli ve televizyon izlenmemelidir.
 • Komşuları rahatsız edecek derecede gürültü yapılmamalıdır. 
 • Temizlik günleri dışında balkon ve pencerelerden silkeleme yapılmamalıdır.
 • Çocukların çevreye zarar verecek davranışları konusunda uyarı yapılmalı ve apartman içerisinde veya apartman önünde oynamasına izin verilmemelidir. 
 • Daire içerisindeki tadilat çok erken veya çok geç saatlerde, hafta sonu tatillerde ve resmi tatillerde yapılmamalıdır.
 • Bina yapısını riske atacak derecede taşıyıcı duvar kırılmamalıdır. 
 • Balkonların orijinal rengi dışında bina bütünlüğünü bozacak bir renkte boyama yapılmamalıdır. 
 • Pencere ve balkondan sigara izmariti atılmamalıdır.
 • Bina dışarısına çamaşırlık veya bunun gibi aparatlar takılmamalıdır. 
 • Daire kapısı önüne ayakkabılık, ayakkabı ve terlik gibi özel eşyalar bırakılmamalıdır.

Apartman Yönetimi

Yönetici, apartman yönetimi konusunda sorumludur ve bazı yaptırımlar uygulama hakkına sahiptir. Apartman kurallarını belirleyen apartman yöneticisi, kat sahipleri tarafından oy birliğiyle seçilir. Bina içerisindeki bakım-onarım işleriyle de yine yönetici ilgilenir. Bunun dışında binadaki sigorta, asansör, temizlik, elektrik ve doğalgaz tesisatı gibi işler için gerekli personeli temin etmekle görevlidir. 

 • Bina yönetim planlarına göre alt kat sahipleri asansör bakım masraflarından muaf tutulabilir. Ancak ortak verilen karara bağlıdır. Kapıcı, kaloriferci, bekçi ve bahçıvan gibi masraflar ise bina sakinleri arasında eşit şekilde paylaştırılır. Ana gayrimenkul sigortalarıyla ortak kullanım alanlarının bakım, geliştirme ve temizleme masrafları da yine ortak giderler arasında sayılır. 
 • Bu kanuna göre apartman yönetimi tarafından kiracılardan ücret istenmesi için kira sözleşmesine bakılmalı ve aidat, bakım, onarım, temizlik gibi ortak hizmetler için kiracılardan da katkı talep edilebilir. 
 • Mülk sahipleri ortak alanları kullanma hakkına sahiptir ve bu haklar kömürlük, teras, bahçe, garaj ve çamaşırhane gibi yerlerde kullanım hakkı mülklerin oranına göre paylaştırılır. Apartmandaki gürültü sorunları da apartman gürültü yönetmeliğine göre apartman kurallarına istinaden mülk sahiplerinin ve kiracıların kullandığı ortak alanlarda birbirlerini rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmiştir. Bu konuda apartman yönetimi hassas olmalıdır.
 • Yöneticinin apartmanı doğru şekilde yönetmemesi durumunda ise yazılı ve sözlü uyarı yapılabilir. Kat sahiplerinin üçte biri isterse, olağanüstü toplantı ile yönetici tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üç kişinin altındaysa karar alınamaz. 
 • Dairede oluşan tesisat sorunları için de toplantı yapılarak gerekli önlemler alınabilir. Oluşan hasarların size zarar vermesi ve yönetimin hiçbir tedbir almaması durumundaysa mahkemeye başvurma hakkınız vardır. 

Kat Mülkiyeti Kanunu

Bir arsa üzerine bina yapıldığında yapının tamamı arsa sahibine ait olur. Kat, daire, işyeri, mağaza ve depo gibi farklı bölümler konusunda hukuki işlemlerin yapılabilmesi için o binada Kat Mülkiyeti Kanunu gözetilerek bölümlendirme yapılmalıdır. Kat mülkiyetine, arsa payı ve ana taşınmazdaki ortak yerlerle bağlantılı özel mülkiyet hakkını ifade eder. Kanun gereği kat malikleri ve kat sakinleri birçok hakka sahip olur. Aynı zamanda borç altına da girebilirler. Bu kanuna göre kat malikleri genel giderlere katılma yükümlülüğüne sahiptir. Örneğin kapıcı giderleri, ortak yerlerin bakımı ve onarımı gibi masraflar kiracıların ve oturma hakkına sahip olan her kişinin ortak olması gereken masraflardır. Kat malikleri ve sakinleri, ortak yerleri ve eklentileri kullanılabilir. Aynı zamanda diğer sakinleri rahatsız etmeme gibi yönetim apartman kurallarına da uymakla sorumludurlar.