Taşınma İzni Nedir? - Enakliye
 Taşınma İzni Nedir?

Taşınma İzni Nedir?

Taşınma dönemini kapsayan taşınma izni evini bir adresten farklı bir adrese taşıyan kişilerin alması gereken izindir. Yeni bir eve taşınmak uzun bir süreçtir ve farklı bir yere alışmak herkes için zor olmuştur. Fatura aboneliklerinin iptal edilmesi, taşınılacak evdeki yeni aboneliklerin alınması, nakliye hizmetinin planlanması gibi işler hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılan işlemlerdir. Bu yüzden taşınma izni alınması şarttır. Taşınmak, yalnızca bu işlerle de sınırlı değildir. Bunun yanında eşyaların toplanması, paketlenmesi, yeni evdeki eksikliklerin tamamlanması da uğraş gerektiren işlerdir. 

Taşınma İzni Kanunda Var Mıdır?

Taşınma izni 4857 sayılı İş Kanunu 55/j bendinde yer alır. İzin alınan süre zarfında maaştan kesinti yapılmaz ve maddi haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. İzin süresince geçen her gün, çalışılmış gün olarak sayılır. Kanunda çalışma izninin süresi için de bir kısıtlama söz konusu değildir. Ancak birçok özel ve kamu şirketinde izin 1 veya 2 gün olarak verilir. 

İşveren, hizmet sözleşmesi ve toplu sözleşme ile kararlaştırılan tüm durumlarda işçilerine izin vermek zorundadır. İşçinin tüm aylık ücreti ve mali hakları da kesintisiz olarak devam etmelidir. Tüm bu avantajlardan yararlanmak için siz de izin hakkınızı kullanabilirsiniz.

Taşınma İzni

Taşınma İzni Nasıl Alınır?

Akıllardaki bir diğer soru da taşınma izni nasıl alınır sorusudur. Taşınmak için izin istemeden önce insan kaynakları bölümüne taşınmak istediğiniz günü bir iki gün önceden haber vermeniz gerekir. Talebinizi sözlü veya yazılı olarak yapabilirsiniz ancak sözlü olarak yaptığınızda daha kısa sürede sonuç alabilirsiniz. 

Taşınma izni nasıl alınır sorusu için aklınızda bulundurmanız gereken bir diğer detay da İş Kanunu’nun 4857 sayılı 25. Maddesinin 2. bendinde geçer. Bu maddeye göre, iş yerinize haber vermeden işe en az 2 gün gitmediğiniz durumlarda çalıştığınız yer iş akdinizi sonlandırabilir. Ancak bazı şirketler de taşınma süreci için çalışanlarına daha fazla destek veriyor. 6242 sayılı Harcırah Kanunu’nda geçen maddeye göre, işyerleri çalışanlarına harcırah sunabilir. Özel şirketlerin de sağladığı bu destek sayesinde, daha uzun süre izinli sayılabilirsiniz.

Taşınmak için mazeret izni almanıza gerek yoktur. Çünkü taşınma işlemine yönelik kanunla ayrı bir husus düzenlenmiştir. Mazeret izni ise ölüm, doğum, evlenme gibi durumlarda alınan izindir. Yukarıda bahsettiğimiz gerekçelerle almış olduğunuz mazeret izninizi taşınma sonrasında ev temizliği. tesisat işlemleri, çilingir yardımı gibi işler için kullanabilirsiniz. 

Taşınma İzni Kaç Gün

Çalışan kişiler için kanunla düzenlenen taşınma izni kaç gün sorusunun cevabı işverene bağlıdır ve onun rızasıyla ücretli veya ücretsiz olarak verilebilir. Bu konuda bir zorunluluk getirilmemiştir. Bu yüzden ücretli izin alabilmek için işveren ile iyi ilişkilerin kurulmuş olması önemlidir. 

İşverenin insiyatifine bırakılan taşınma izni kaç gün olacak şeklindeki soruya yukarıda cevap vermiştik. Ancak şunu belirtmek isteriz ki işveren istemezse bu izni hiç vermeyebilir. Ancak bunun yerine verilmesi zorunlu olan yıllık izninizi taşınma sürecinizde kullanabilirsiniz. 

İş Kanunu, gerekli iznin verilmesini işverene bırakmıştır. İşveren ister ücretli ister ücretsiz belirlenen izni verebilir ancak istemezse hiç vermeyebilir. Ücretli izin verildiğinde, işçi izinli olduğu süre boyunca maddi ve sosyal hakları aynen devam eder. Ücretsiz izinde ise tam tersine izin kullanılan günler hesaplanarak maaştan kesinti yapılır. Aynı zamanda izinli günlerinde işçinin sigorta primi de ödenmez. İşçiler, insan kaynakları bölümünden taşınma izni kaç gün olduğu konusunda bilgi alabilirler.

Kamuda Ev Taşıma İzni

Kamu kurumlarında ve kamuda ev taşıma izni kanun maddelerinde geçen bir izin türü değildir. Kamu çalışanları için tanınan yıllık izin hakkı vardır ve hizmet yılı esasına göre düzenlenir. Buna ek olarak olağanüstü hallerde mazeret izinleri kullanılır. 

Memurlar için açık bir şekilde belirtilen ev taşıma izni bulunmuyor. Ancak son zamanlarda kurum yetkilileri çalışanları için 1-2 gün esnek çalışma tarzı şeklinde ev taşımak için izin verebiliyor. İşverenler, işçilerin taşınma süreçleri için yıllık izinlerini kullanmalarını istiyor. Örneğin 9 yıllık çalışan bir memurun 20 gün yasal yıllık izni bulunuyor.  10 yıl ve üzeri çalışan memurlar için ise yıllık izin süresi 30 gündür. Bunların yanında mazeret izni olarak 1-2 gün süresince alınabilir. Ev taşıma izni özel sektör için İş Kanunu içerisinde “diğer izinler” kapsamında ele alınırken devlet memurları için “mazeret izni kapsamında değerlendirilir. Hem ahlaken hem de vicdanen işveren tarafından taşınmak için izin verildiğini söyleyebiliriz.